Αποτελέσματα ειδικών ελέγχων της Τροχαίας σε Φορτηγά οχήματα

Αποτελέσματα ειδικών ελέγχων της Τροχαίας σε Φορτηγά οχήματα

Στο πλαίσιο διενέργειας στοχευμένων και συστηματικών τροχονομικών ελέγχων, Αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, πραγματοποίησαν κατά τον μήνα Ιούνιο, ειδικούς ελέγχους σε Φορτηγά οχήματα, σε ολόκληρη την περιφέρεια της Αττικής.

Συνολικά ελέγχθηκαν -1.512- φορτηγά οχήματα και βεβαιώθηκαν -1.095- παραβάσεις εκ των οποίων 900 για υπέρβαση του ωραρίου εργασίας-ανάπαυσης, 166 για οδήγηση χωρίς τη χρήση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, για χρήση κάρτας άλλου οδηγού και για μη ορθή συμπλήρωση φύλλου ταχογράφου, 2 για σκόπιμη επέμβαση στη συσκευή ψηφιακού ταχογράφου με την τοποθέτηση πρόσθετου ηλεκτρονικού κυκλώματος, ώστε να αλλοιώνονται οι καταγραφόμενες ενδείξεις, 3 παραβάσεις του κανονισμού περί ενδομεταφορών ( cabotage ), 3 για διενέργεια παράνομης διεθνούς επιβατικής και εμπορευματικής μεταφοράς και 21 για υπέρβαρο φορτίο.

Σε όλες τις ως άνω περιπτώσεις αφαιρέθηκαν οι πινακίδες και οι άδειες κυκλοφορίας των οχημάτων. Επίσης, αφαιρέθηκαν 2 κάρτες ψηφιακού ταχογράφου, που απεστάλησαν στο Υπουργείο Μεταφορών, έγιναν 7 ακινητοποιήσεις και 1 όχημα δεσμεύτηκε από το Τελωνείο.

Τέλος, βεβαιώθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 250.000 ευρώ.

Παρόμοιες ειδικές δράσεις θα επαναληφθούν, προκειμένου να διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο Οδικής Ασφάλειας.