Παράταση κατά 70 μέρες στα δελτία ελέγχου των ΚΤΕΟ

Παράταση κατά 70 μέρες στα δελτία ελέγχου των ΚΤΕΟ

Με επίσημη ανακοίνωση του Υφυπουργού Μεταφορών και Υποδομών, κ. Γιάννη Κεφαλογιάννη, παρατείνεται η λήξη των δελτίων τεχνικού ελέγχου των οχημάτων κατά 70 μέρες, προκειμένου να αποφευχθεί συνωστισμός στις μονάδες ΚΤΕΟ που θα ανοίξουν ξανά για το κοινό στις 4 Μαΐου. Στις μονάδες  θα πρέπει να τηρηθούν μέτρα ασφαλείας για τη δημόσια υγεία, τα οποία περιλαμβάνουν τη χρήση γαντιών και μασκών τόσο για τους ελεγκτές όσο και για το υπόλοιπο προσωπικό της εκάστοτε μονάδας και θα πρέπει να υπάρχει αντισηπτικό σε εμφανές σημείο. Θα πρέπει να αποφεύγεται η παραμονή πελατών πέραν του απαραίτητου χρονικού διαστήματος για την προσκόμιση των δικαιολογητικών και για την παραλαβή του δελτίου τεχνικού ελέγχου, ενώ ο έλεγχος θα γίνεται αφού πρώτα έχει κανονιστεί ραντεβού, προκειμένου να αποφευχθεί ο συγχρωτισμός ανθρώπων.
Η παράταση στα ΔΤΕ θα ισχύει εφόσον η λήξη τους είναι μεταξύ των ημερομηνιών 14 Μαρτίου και 3 Μαΐου 2020.