Ψηφιακή κατάθεση πινακίδων

Ψηφιακή  κατάθεση πινακίδων

Η κατάθεση πινακίδων σε περίπτωση μη πληρωμής των τελών κυκλοφορίας θα γίνεται ψηφιακά, σύμφωνα με τις δηλώσεις που έκανε ο υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Κυριάκος Πειρρακάκης. Ο εκάστοτε πολίτης που δεν θα κινήσει το όχημά του για την επόμενη χρονιά και δεν θα πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας του 2021, θα μπορεί πλέον ψηφιακά να δηλώνει την ακινησία του οχήματος, προκειμένου να μην επισκέπτεται την εφορία. Η πλατφόρμα που θα χρησιμοποιηθεί για αυτό τον σκοπό, θα ετοιμαστεί σύντομα και θα δημοσιευτεί προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι πολίτες. Σε περίπτωση δε, που εντοπιστεί πολίτης να οδηγεί το όχημά του ενώ έχει κάνει χρήση της πλατφόρμας, τα πρόστιμα αναμένεται να είναι ιδιαίτερα υψηλά.