Λευκός καπνός για τη νέα συμμαχία Renault-Nissan Alliance

Λευκός καπνός για τη νέα συμμαχία Renault-Nissan Alliance

To Renault Group και η Nissan έχουν πλέον από 15% συμμετοχή η μία στην άλλη, με σταθερές και «κλειδωμένες» υποχρεώσεις. Καθένας από τους εταίρους μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα ψήφου που συνδέονται με τη δική τους συμμετοχή του 15%. Τα δικαιώματα ψήφου του Renault Group και της Nissan φτάνουν μέχρι το 15% των ασκήσιμων δικαιωμάτων ψήφου και οι δύο εταιρείες μπορούν να ασκήσουν ελεύθερα τα δικαιώματα ψήφου τους εντός αυτού του ορίου.

Η Renault έχει μεταβιβάσει το 28,4% (από 43,4%) των μετοχών της Nissan σε γαλλικό καταπίστευμα, όπου οι εμπιστευμένες μετοχές θα ψηφίζουν ουδέτερα, με περιορισμένες εξαιρέσεις. Ο Όμιλος Renault συνεχίζει να επωφελείται πλήρως από τα οικονομικά δικαιώματα (μερίσματα και έσοδα από πωλήσεις μετοχών) από τις εμπιστευμένες μετοχές της Nissan έως ότου αυτές οι μετοχές πωληθούν. Στο εξής, ο Όμιλος Renault μπορεί να δώσει εντολή στον διαχειριστή να πουλήσει τις εμπιστευμένες μετοχές της Nissan, αλλά δεν έχει καμία υποχρέωση να το πράξει εντός συγκεκριμένης προκαθορισμένης χρονικής περιόδου. Ο Όμιλος Renault έχει κάθε ευελιξία να πουλήσει τις μετοχές της Nissan που κατέχονται από το καταπίστευμα, στο πλαίσιο μιας συντονισμένης και τακτικής διαδικασίας με τη Nissan, κατά την οποία η Nissan ή ένα εξουσιοδοτημένο τρίτο μέρος έχει το δικαίωμα της πρώτης προσφοράς.

Καμία αλλαγή δεν θα καταγράφεται στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου Renault ως αποτέλεσμα της μεταβίβασης από τον Όμιλο Renault μετοχών της Nissan στο καταπίστευμα. 

Αυτό το επόμενο κεφάλαιο της Συμμαχίας, θα βασιστεί στα θεμέλια της μακροχρόνιας σχέσης, θα μεγιστοποιήσει τη δημιουργία αξίας για κάθε μέλος της Συμμαχίας και θα θέσει τα θεμέλια για μια νέα ισορροπημένη, δίκαιη και αποτελεσματική διακυβέρνηση. Η Συμμαχία θα συνεχίσει να εντοπίζει projects σε όλες τις αγορές παγκοσμίως, που στοχεύουν σε μεγάλης κλίμακας, win-win οφέλη.

Λευκός καπνός για τη νέα συμμαχία Renault-Nissan Alliance

Ο Jean-Dominique Senard, Πρόεδρος της Συμμαχίας, δήλωσε: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε σήμερα την συμφωνία της Νέας Συμμαχίας που υπογράφηκε στα τέλη Ιουλίου 2023. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα για τον Όμιλο Renault, τη Nissan και τη Mitsubishi Motors και θέτει τα θεμέλια για μια νέα δίκαιη, μακροχρόνια και αποτελεσματική συνεργασία που θα δημιουργήσει αξία για κάθε μέλος της Συμμαχίας και για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μας».

Ο Makoto Uchida, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Nissan Motor Co. Ltd., δήλωσε: «Με βάση αυτή την ισότιμη βάση, η Nissan θα συνεχίσει να αξιοποιεί τις βασικές της ικανότητες και να είναι πιο ευέλικτη για να εξερευνήσει περαιτέρω ευκαιρίες ανάπτυξης που υποστηρίζουν την επιχειρηματική μας στρατηγική, ειδικά μέσω ευθυγραμμισμένων πρωτοβουλιών στα πλαίσια της στρατηγικής του Nissan Ambition 2030 και στην ηλεκτροκίνηση, ενώ συνεχίζει να δημιουργεί μεγαλύτερη αξία για την ευρύτερη Συμμαχία. Είμαστε πεπεισμένοι για τις μελλοντικές προοπτικές που θα απορρέουν από την πιο ισορροπημένη πλέον συνεργασία μας με τον Όμιλο Renault.»

Ο Luca de Meo, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Renault, δήλωσε: «Τώρα εισερχόμαστε ουσιαστικά σε αυτή τη νέα εποχή της Συμμαχίας με μια ρεαλιστική και business-oriented προσέγγιση. Τα κοινά μας έργα στην Ευρώπη, τη Λατινική Αμερική και την Ινδία θα ενισχύσουν τη συνεργασία μας και θα αποφέρουν αξία εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ για κάθε εταίρο, ενώ θα είναι αμοιβαία επωφελή στον τομέα της καινοτομίας. Είμαστε επίσης πολύ περήφανοι που καλωσορίζουμε τη Nissan και τη Mitsubishi Motors ως ισχυρούς συνεργάτες στην Ampere, την επιχείρησή μας στα ηλεκτρικά οχήματα και το λογισμικό, επιβεβαιώνοντας την ελκυστικότητα των περιουσιακών μας στοιχείων. Τέλος, ο Όμιλος Renault θα επωφεληθεί από πρόσθετη ευελιξία στην πολιτική κατανομής κεφαλαίων με την πιθανή δημιουργία εσόδων από τις μετοχές της Nissan».