Μηδενικές εκπομπές ρύπων μέχρι το 2035

Μηδενικές εκπομπές ρύπων μέχρι το 2035

Το κοινοβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισε υπέρ της μείωσης κατά 100% των εκπομπών CO2 για όλα τα νέα οχήματα έως το 2035, αυξάνοντας παράλληλα τους ενδιάμεσους στόχους μείωσης των εκπομπών. Η συμφωνία θα έχει ως αποτέλεσμα την κατάργηση όλων των νέων οχημάτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης που χρησιμοποιούν ως καύσιμο την βενζίνη και το πετρέλαιο, μέχρι τα μέσα της επόμενης δεκαετίας στην Ευρώπη. Το συμβούλιο συμφώνησε ότι έως το 2030, οι εκπομπές CO2 θα πρέπει να μειωθούν κατά 55% για τα νέα αυτοκίνητα και κατά 50% για τα νέα φορτηγά. Έπειτα, έως το 2035, όλα τα νέα οχήματα που πωλούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχουν κινητήρες μηδενικών εκπομπών, επιτυγχάνοντας 100% μείωση των εκπομπών CO2. Αυτοί οι στόχοι θα επανεξεταστούν το 2026, λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνολογικές εξελίξεις εκείνη την εποχή. Μικρότερης κλίμακας αυτοκινητοβιομηχανίες όπως η Ferrari και η Lamborghini θα εξαιρεθούν από τους προσωρινούς κανονισμούς μείωσης των εκπομπών, αλλά θα πρέπει να συμμορφωθούν με τους στόχους μηδενικών εκπομπών έως το τέλος του 2035. Η Γερμανία υπέβαλε μια μη δεσμευτική πρόταση να επιτρέψει τις πωλήσεις οχημάτων με κινητήρα εσωτερικής καύσης, ο οποίος όμως θα χρησιμοποιεί αποκλειστικά καύσιμα με ουδέτερο άνθρακα μετά το 2035.