Το BMW Group Hellas προσέφερε γεύματα σε άστεγους συμπολίτες μας

Το BMW Group Hellas προσέφερε γεύματα σε άστεγους συμπολίτες μας

Ο Νοέμβριος ήταν ένας μήνας Κοινωνικής Προσφοράς για το BMW Group Hellas που παρείχε τη δυνατότητα στους εργαζόμενους της εταιρίας να εκφράσουν την κοινωνική τους δέσμευση μέσω πράξεων αγάπης και προσφοράς.

Ο εθελοντισμός είναι η ανθρώπινη φωνή που γίνεται πράξη και με έντονο ενθουσιασμό, εργαζόμενοι του BMW Group Hellas επισκέφτηκαν κατά ομάδες τις εγκαταστάσεις του Μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού, Genesis Hellas, στην περιοχή του Αμαρουσίου και προετοίμασαν μερίδες σπιτικού φαγητού για άστεγους συμπολίτες μας.

Με υψηλό αίσθημα ευθύνης, οι άνθρωποι του BMW Group Hellas αντιλαμβάνονται τον ενεργό ρόλο που έχουν στην κοινωνία συνεισφέροντας με κάθε τρόπο προς τους συνανθρώπους μας που βρίσκονται σε ανάγκη. Τα στελέχη της εταιρίας βίωσαν μία ευχάριστη εμπειρία και ανανέωσαν το ραντεβού τους για αντίστοιχες ενέργειες κοινωνικής προσφοράς στο μέλλον.