Επικαιρότητα Lamborghini

Models (1) : |
Segment (1) : |
Power Train (3) : | | |
Lamborghini Miura Roadster

Lamborghini Miura Roadster

Η μοναδική στον κόσμο Lamborghini Miura Roadster εκτίθεται τώρα στο μουσείο τεχνολογιών MUDETEC της μάρκας μέχρι τον Δεκέμβριο.