Παράταση στην απαγόρευση των θερμικών κινητήρων

Παράταση στην απαγόρευση των θερμικών κινητήρων

Πέντε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέλουν να καθυστερήσουν τον προτεινόμενο στόχο για την σταδιακή κατάργηση των ορυκτών καυσίμων κατά 100% έως το 2035. Η εναλλακτική πρόταση της Βουλγαρίας, της Ιταλίας, της Πορτογαλίας, της Ρουμανίας και της Σλοβακίας θα απαιτούσε από τα κράτη της ΕΕ να μειώσουν τις εκπομπές κατά 90% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990 έως το 2035 και να φτάσουν στο 100% το 2040.

Το σχέδιο προέβλεπε επίσης τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα να αντιμετωπίζονται με ακόμη μεγαλύτερη επιείκεια. Σύμφωνα με τους όρους της πρότασης από τα πέντε κράτη αυτά τα οχήματα θα πρέπει να μειώσουν μόνο τις εκπομπές CO2 κατά 80% έως το 2035, αν και θα πρέπει να εκπληρώσουν τον στόχο της μείωσης στο 100% το 2040.

Ο συνασπισμός πιστεύει ότι «πρέπει να δημιουργηθούν επαρκείς και προσαρμοσμένες μεταβατικές περίοδοι» και ένας ανώνυμος Βούλγαρος αξιωματούχος μιλώντας στο πρακτορείο Reuters είπε ότι οι πολιτικές για το κλίμα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις διαφορετικές οικονομικές καταστάσεις των κρατών μελών της ΕΕ και των πληθυσμών της.

Αν και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τη μείωση κατά 100 τοις εκατό το 2035 πέρυσι και το κοινοβούλιο της ΕΕ ψήφισε μόλις πριν από εβδομάδες υπέρ της εν λόγω απόφασης, δεν έχει θεσπιστεί ακόμη ο σχετικός νόμος. Αυτό θα πρέπει να γίνει αργότερα φέτος. Η ημερομηνία του 2035 είναι σημαντική γιατί η ΕΕ θέλει να φτάσει τις καθαρές μηδενικές εκπομπές έως το 2050. Επειδή όμως η μέση διάρκεια ζωής των νέων αυτοκινήτων είναι 15 χρόνια, η πώληση οχημάτων με θερμικό κινητήρα μετά το 2035 μπορεί να εμποδίσει την ΕΕ να πετύχει αυτόν τον καθαρό στόχο μηδέν για το 2050.

Τα πέντε διαφωνούντα κράτη δεν είναι οι μόνες χώρες που δεν είναι ικανοποιημένες με την απόφαση να απαγορεύσουν ουσιαστικά τα αυτοκίνητα με θερμικούς κινητήρες έως το 2035. Ο υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας τάχθηκε κατά της κίνησης την περασμένη εβδομάδα, αλλά την άποψή του δεν συμμερίζονται οι μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων από τη χώρα του όπως η Mercedes και η Volkswagen, οι οποίες υποστήριξαν την απαγόρευση.